Wybierz miasto:

Wersja PL Wersja EN

Terapia SI oczami specjalisty.

2020-10-23

Integracja Sensoryczna to zintegrowana współpraca pomiędzy zmysłami człowieka. Stanowi podstawę autoregulacji i planowania a uzależniona jest od poszczególnych kanałów zmysłowych, które w zależności od zmysłu odgrywają odpowiednie role w życiu człowieka. Najważniejszymi zmysłami w obrębie których odbywa się praca terapeutyczna podczas terapii SI są, zmysł propriocepcji, przedsionkowy oraz dotykowy, rozróżnia się dodatkowe zmysły w obszarze zainteresowań wybraną dziedziną terapii jak np. zaburzenia w obrębie przetwarzania słuchowego, wzrokowego czy węchowego.

 

 

 

Twórczynią metody była A. Ayres, otworzyła klinikę działająca do dzisiaj przy Międzynarodowej Organizacji Integracji Sensorycznej. Zaobserwowała ona zależność pomiędzy integracją sensoryczną a uczeniem się, koncentracją i funkcjonowaniem dzieci. W Integracji Sensorycznej wyróżniamy: zaburzenia modulacji sensorycznej, czyli zaburzenia występujące w obrębie zmysłu dotykowego i przedsionka, zaburzenia rejestracji głównie w odniesieniu do propriocepcji (czucie min. mięśni, ścięgien, stawów) oraz zaburzenia dyskryminacji jako miejsca odpowiedzialne za przetwarzanie zmysłowe uczestniczące w organizacji ruchowej, planowanie ruchowe z jego płynnością oraz dostosowaniem siły i tempa, mieszczą się tutaj również np. nadwrażliwości słuchowe czy węchowe.

 

 

 

Terapia zawsze szukała odpowiedzi na potrzeby zainteresowanej grupy, w tym wypadku głównym odbiorcą są dzieci przejawiające specyficzne zachowania, często nieadekwatne formy funkcjonowania w obszarze autoregulacji, aktywności własnej i koncentracji. Dzieci takie często mają znacząco obniżone możliwości uwagi, są pobudzone ruchowo, reagują nadmiernie na dotyk, na hałas, na ruch. Wydają się być przestymulowane szczególnie wieczorem, często mają kłopoty z zasypianiem i snem, bywają rozdrażnione z niewiadomych dla otoczenia przyczyn potrafią wpadać w ataki złości. Bywają dzieci mające trudności z agresywnymi zachowaniami w przedszkolu, szkole, domu gdzie rozmowy wychowawcze nie przynoszą zamierzonych rezultatów, odnosi się wrażenie, że dziecko rozumie zasady po czym kolejny raz je łamie, bywa opryskliwe, płaczliwe czy krzykliwe. Na drugim końcu skali są dzieci spokojne, wycofane, zlęknione, odmawiające aktywności ruchowych w ogóle(nie lubiące biegać, skakać unikające wysokości czy bujania). W obu przypadkach mamy dzieci z trudnościami w planowaniu ruchowym, które wywracają się na prostej drodze, rozlewające, nieuważne, poruszające się bardzo szybko bądź nie potrafiące dostosować siły do zadania: gryzące zabawki, paznokcie, kredki.

 

 

 

Terapia SI polega na planowym i ściśle ukierunkowanym działaniu, które odbywa się poprzez sytuacje zadaniowe proponowane dziecku, w których poprzez doświadczenie oraz uczestnictwo dzieci mają okazję na kontrolowaną stymulację poszczególnych obszarów deficytowych ustalanych przez wykwalifikowanego terapeutę po studiach podyplomowych bądź kursach Integracji Sensorycznej. W żadnym wypadku terapia nie jest zabawą i nie powinna taka być. Poprzez działania w wybranych obszarach dziecko zmienia swoje zachowania w otoczeniu, widoczna jest poprawa w zachowaniu, dziecko staje się wyciszone, poprawia się sen, planowanie ruchowe i pewność siebie, w przypadku dzieci unikających aktywności ruchowych otwierają się one na zabawy ruchowe i chętniej w nich uczestniczą. W trakcie terapii oprócz wyzwań ruchowych, równoważnych i siłowych proponujemy aktywności poznawcze na których opiera się motywacja dziecka, działając w najbliższej strefie rozwoju oraz poprzez ćwiczenia koncentracji czy sekwencji kształcimy umiejętności uwagi i pamięci, co dzieciom przynosi bezpośrednią korzyść poprzez nabywanie nowych umiejętności tzw. szkolnych jak, liczenie, spostrzeganie wzrokowe, percepcja słuchowa, słuch fonematyczny lub czytanie ze zrozumieniem. Trening poznawczy jest ważnym elementem rozwoju dla dzieci, szczególnie gdy przejawiają one trudności w koncentracji, która jest podstawą nabywania nowych umiejętności. W trakcie terapii nastawiamy się na całościowe postrzeganie dziecka i w zależności od jego potrzeb rozwojowych ustalamy plan terapii wszystko w oparciu o rozpoznane deficyty sensoryczne zawsze wychodząc z założenia, że dzieci rozwijają się przez ruch!

 

Artykuł przygotowała:

Alicja Antoniewicz
mgr Pedagog Specjalny
Terapeuta Integracji Sensorycznej

 

Koralik Terapia Dziecka

KORALIK TERAPIA DZIECKA

Adres: ul. Jonschera 32 62-004 Kicin

WWW: http://koralikterapiadziecka.pl

E-mail: koralik.terapiadziecka@gmail.com

Telefon: 728 555 918

 

Zapisz się do newslettera

Zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz PDF „Miejsca przyjazne dzieciom i rodzicom”.

Zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz PDF „Miejsca przyjazne dzieciom i rodzicom”.