Wybierz miasto:

Wersja PL Wersja EN

Miejsce Przyjazne Dzieciom i Rodzicom - Cracow International School

Region: Olsza
Wiek: 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-15, 15-18

Cracow International School to niezwykłe miejsce dla dzieci i młodzieży zlokalizowane na krakowskiej Olszy przy ul. Sokołowskiego 19.

Portal rodzinny BabyGo wyróżnił Cracow International School jako Miejsce Przyjazne Dzieciom i Rodzicom, ponieważ:

 

- Cracow International School to miejsce, w którym Wasze dzieci mogą się kształcić od przedszkola aż do ukończenia liceum, dzięki czemu przez cały ten okres realizują jeden Program nauczania, a także mają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, co dodatkowo wpływa pozytywnie na ich rozwój:

-W anglojęzycznym przedszkolu Cracow International School mogą uczyć się dzieci już od 2,5 roku życia.

-Dwujęzyczna szkoła podstawowa Cracow International School, zapewnia edukację od klasy I szkoły podstawowej. Kameralne grupy (maksymalnie 18 osobowe) sprzyjają indywidualizacji pracy z uczniem, uwzględniającej jego potrzeby i zainteresowania oraz stosowaniu metod aktywnych.

-nauka w liceum w  Cracow International School umożliwia uczniom pełne przygotowanie zarówno do matury polskiej, jak i do egzaminów maturalnych Cambridge. 

Cracow International School jest to miejsce, którego misją jest wykształcenie dzieci na wszechstronnych, odpowiedzialnych i zaangażowanych społecznie dorosłych- takich którzy potrafią podejmować decyzje, są świadomi swoich mocnych i słabych stron, a także są otwarci na problemy współczesnego świata.

 

- w Cracow International School realizowany jest Program Cambridge, który oferuje międzynarodowe nauczanie, rozwijające zarówno umiejętności uczniów, jak i ich wiedzę w obszarach języka angielskiego, matematyki i nauk ścisłych.

Przedmioty te prowadzone są w całości w języku angielskim.

 

-dużym atutem Cracow International School jest wielokulturowe środowisko, dzięki któremu uczniowie otwierają się na nowe perspektywy- sprzyja to budowaniu umiejętności społecznych i nabywaniu kompetencji komunikacyjnych. 

-metody nauczania stosowane w Cracow International School, umożliwiają uczniom wyrażanie własnego zdania, uczą współpracy

z rówieśnikami i dorosłymi, a także twórczego rozwiązywania problemów oraz kreatywnego myślenia.

 

-kadra pedagogiczna nauczająca w Cracow International School, to nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz specjaliści przedmiotowi, doświadczeni w pracy pedagogicznej w środowisku wielokulturowym i dwujęzycznym. Cechuje ich otwartość, zaangażowanie i indywidualne podejście do uczniów.

 

 

-nauczyciele w  Cracow International School stosują nowoczesne metody nauczania, polegające na inspirowaniu uczniów, rozwijaniu ich kreatywności oraz prowokowaniu ich do samodzielnego myślenia. Wszystko to sprzyja uczeniu się, motywuje uczniów do podejmowania nowych, edukacyjnych wyzwań oraz wspiera rozwój ich kompetencji społecznych.

 

 

- Cracow International School mieści się w Centrum Miasta i otoczony jest kilkuhektarowym ogrodem.

 

 

 

Cracow International School to miejsce, które polecamy wszystkim rodzicom.

 

 

 

Cracow International School

ul. Sokołowskiego 19, Kraków 31-436

https://www.cischool.edu.pl/pl, 789 033 010

sekretariat@cischool.edu.pl

Telefon: 789 033 383

 

Zapisz się do newslettera

Zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz PDF „Miejsca przyjazne dzieciom i rodzicom”.

Zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz PDF „Miejsca przyjazne dzieciom i rodzicom”.