Wybierz miasto:

Miasto:

Regulamin strony

Regulamin portalu internetowego BabyGo.pl

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z portalu internetowego pod adresem: www.babygo.pl

Postanowienia Regulaminu oraz ewentualnych aneksów i załączników, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Portalu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Portalu.

Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Portalu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed założeniem Konta w Portalu należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.

 

 

§ 2

Definicje

 

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Regulamin - niniejszy regulamin;

Portal - Portal internetowy www.babygo.pl znajdujący się pod adresem internetowym: www.babygo.pl stanowiący platformę internetową.

Użytkownik - osoba fizyczna, korzystająca z Portalu

 

 

§ 3

Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z Portalu

 

 1. Administratorem Portalu jest redakcja BabyGo.pl z siedzibą w Krakowie.
 2. Podstawowym przedmiotem działalności Portalu jest udostępnianie w sieci Internet treści informacyjnych, rozrywkowych i multimedialnych dobranych według profilu tematycznego Portalu oraz usług i narzędzi umożliwiających aktywne korzystanie z Portalu i wymianę informacji między Użytkownikami w tym komentarzy na temat danej firmy.
 3. Do korzystania z niektórych usług Portalu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych, z włączoną obsługą plików „cookies”).
 4. Korzystanie z Portalu jest dobrowolne i bezpłatne.
 5. Techniczne warunki korzystania z Portalu, mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Portalu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie w Portalu. Każdy Użytkownik powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność.
 6. Strony internetowe Portalu działają w oparciu o technologię plików "cookies". Zasady wykorzystywania plików „cookie” przez Administratora są zawarte w Polityce prywatności na stronie www.babygo.pl

 

 

§ 4

Zasady

 

 1. Niedozwolone jest wykorzystywanie Portalu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie lub poszczególnych usług dodatkowych do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Portalu, a w szczególności niedozwolone jest:
  1. rozpowszechnianie treści pornograficznych,
  2. uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,
  3. rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej,
  4. podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;
  5. publikowanie na łamach Portalu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.).

 

 

§ 5

Zmiany Regulaminu

 

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane przez Administratora. Zmiany będą udostępniane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu za pośrednictwem Portalu wraz z informacją o ich dokonaniu.
 2. Po ukazaniu się na stronie głównej Portalu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Portalu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Portalu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

 

 

§ 6

Postanowienia końcowe

 

 1. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników niniejszego Regulaminu należy kierować na adres biuro@babygo.pl
 2. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 02 maja 2018r.

Zapisz się do newslettera

Zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz PDF „Miejsca przyjazne dzieciom i rodzicom”.

Zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz PDF „Miejsca przyjazne dzieciom i rodzicom”.

Rodzicu!

x

Podaj nam swój e-mail, a otrzymasz PDF "Miejsca Przyjazne Dziecom":


BabyGo.pl