Wybierz miasto:

Wersja PL Wersja EN

Dbamy o nasze miasto – walczymy ze smogiem Konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej

Patron Medialny
BabyGo.pl

Drodzy Uczniowie, Szanowni Nauczyciele!


W roku szkolnym 2019/2020 serdecznie zapraszamy do udziału w 4. edycji konkursu


Dbamy o nasze miasto – walczymy ze smogiem.

 

 

Dotychczas nadesłano już blisko tysiąc prac, które sprawiły, że inicjatywa spotkała się z przychylnością wielu ważnych instytucji, które objęły patronat honorowy nad przedsięwzięciem. Zachęceni zaangażowaniem dużej grupy
dzieci i młodzieży gotowych w aktywny sposób włączać się w działania na rzecz ochrony środowiska, przedstawiamy propozycję tegorocznego konkursu.


Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów województwa małopolskiego. Skierowany on jest do dzieci i młodzieży z klas 1-8 szkół podstawowych oraz szkół średnich.

 

Regulamin 4. edycji konkursu Dbamy o nasze miasto – walczymy ze smogiem

 


1. Organizatorem konkursu Dbamy o nasze miasto – walczymy ze smogiem jest Fundacja „Nowa
Szkoła” we współpracy z Prywatną Szkołą Podstawową z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2
im. Noblistów Polskich w Krakowie


2. Cele konkursu:
a) zainteresowanie uczniów problematyką smogu i konsekwencji z nim związanych;
b) kreowanie aktywnych postaw proekologicznych u dzieci i młodzieży;
c) rozwijanie świadomości związanej z zanieczyszczeniem powietrza i promowaniem wiedzy, jak
przeciwdziałać temu zjawisku;
d) pobudzanie i rozwijanie aktywności artystycznej poprzez twórczą interpretację tematu;
e) prezentacja twórczości dzieci i młodzieży na szerszym forum.


3. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu są dostępne na stronie internetowej organizatorów:
www.edukacja.krakow.pl oraz www.nowaszkola.org.pl a także pod numerami telefonów:
12 633-60-52; kom. 600 961 414


Zasady uczestnictwa w konkursie:


1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-8 szkół podstawowych i szkół średnich.


2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.


3. Uczeń przystępuje do konkursu po podpisaniu przez jego rodziców/prawnych opiekunów
oświadczeń stanowiących załączniki do niniejszego konkursu (załącznik nr 2 i nr 3)


4. Tematyka konkursu:
„Maszyna przyszłości, co ze smogiem walczyła”
Zadaniem uczniów jest zaprojektowanie maszyny przyszłości według własnego pomysłu:
Technika:
dowolna; praca płaska lub półprzestrzenna
(np. malarstwo, rysunek, collage, fotomontaż, grafika komputerowa itp.)
Format:
A3 lub A2


5. Prace konkursowe muszą być wykonane indywidualnie.


6. Prace konkursowe będą oceniane w następujących kategoriach:
klasy 1-4 szkoły podstawowej
klasy 5-8 szkoły podstawowej
szkoły średnie

 

7. Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę przede wszystkim samodzielność wykonania pracy
przez dziecko, zgodność z tematem konkursu oraz ciekawą formę wykonania, a także ogólne wrażenie
estetyczne.


8. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora. Do każdej pracy należy dołączyć
metryczkę z podpisanym oświadczeniem rodziców/opiekunów prawnych (załącznik nr 1).


7. Termin dostarczenia prac, metryczki oraz oświadczeń rodziców/prawnych opiekunów na adres
organizatora upływa 13 listopada 2019 r.


Adres do nadsyłania prac i dokumentów:
Fundacja „Nowa Szkoła”
ul. Kluczborska 3
31-271 Kraków
Z dopiskiem Konkurs o smogu


8. Zamieszczenie wyników na stronie organizatora nastąpi 25 listopada 2019 r. W tym dniu podany
zostanie także termin rozdania nagród laureatom konkursu.


9. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane w formie wystawy pokonkursowej.

 

SZCZEGÓŁY KONKURSU: https://www.edukacja.krakow.pl/konkursy-i-projekty/konkurs-o-smogu/

 

 

Zapisz się do newslettera

Zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz PDF „Miejsca przyjazne dzieciom i rodzicom”.

Zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz PDF „Miejsca przyjazne dzieciom i rodzicom”.

Rodzicu!

x

Dodaj miejsce przyjazne Dzieciom do BabyGo


BabyGo.pl

Dziękujemy!
Podaj nam swój e-mail, a otrzymasz PDF "Miejsca Przyjazne Dziecom":

Rodzicu!

x

Podaj nam swój e-mail, a otrzymasz PDF "Miejsca Przyjazne Dziecom":


BabyGo.pl