Wybierz miasto:

Miasto:

VI KONKURS WOKALNO-TANECZNY "ZWIERZYNIECKIE DEBIUTY" 2019

od 25 stycznia do 29 marca od 25 stycznia do 29 marca
Klub Kultury „Przegorzały” Klub Kultury „Przegorzały”

Już po raz szósty zapraszamy na odkrywanie dziecięcych i młodzieżowych talentów. Wielbicieli tańca i utalentowanych wokalistów zapraszamy do udziału w konkursie, który będzie wspaniałą możliwością publicznego występu, zmierzenia się z tremą i radością dzielenia się tańcem i muzyką.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży zainteresowanych różnymi formami muzycznymi, mieszkających w Dzielnicy Zwierzyniec i w pobliskich miejscowościach oraz do uczestników zajęć wokalnych lub tanecznych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, ośrodkach kultury i innych placówkach działających na terenie Dzielnicy Zwierzyniec i w pobliskich miejscowościach. 

Regulamin Konkursu Zwierzynieckie Debiuty

CELE KONKURSU:

•Odkrywanie talentów oraz wyłonienie i uhonorowanie najlepszych wykonawców.
•Możliwość zaprezentowania posiadanych umiejętności wokalnych oraz tanecznych i ocenienia ich przez profesjonalistów.
•Propagowanie kultury muzycznej oraz tanecznej.
•Integracja środowiska wokalno-tanecznego z dzielnicy Zwierzyniec i pobliskich miejscowości.

  UCZESTNICY: •Konkurs adresowany jest do mieszkających w Dzielnicy Zwierzyniec i pobliskich miejscowości, dzieci i młodzieży zainteresowanych różnymi formami muzycznymi oraz do uczestników zajęć wokalnych lub tanecznych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, ośrodkach kultury i innych placówkach działających na terenie Dzielnicy Zwierzyniec i pobliskich miejscowościach. •Uczestnicy wystąpią w dwóch kategoriach: „wokal” i „taniec” z podziałem na następujące grupy wiekowe: I - 3 do 6 lat II - 7 do 12 lat III - 13 do 16 lat   TERMIN I MIEJSCE KONKURSU: •Przesłuchania konkursowe odbędą się 6 maja 2019 w godzinach przedpołudniowych o dokładnej godzinie organizatorzy będą informować na stronie klubu. Klub Kultury Przegorzały-filia Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” 30-252 Kraków, ul. Kamedulska 70, tel/fax : 12 429 90 52 e-mail: przegorzaly@dworek.eu   ZGŁOSZENIA •Uczestnicy mogą być zgłaszani do konkursu poprzez instytucje lub indywidualnie. W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez instytucje, dokonują one we własnym zakresie wyboru swoich reprezentantów. •Warunkiem zakwalifikowania się do konkursu jest dostarczenie organizatorom osobiście lub drogą mailową na adres biuro.przegorzaly@dworek.eu karty zgłoszeniowej wraz z muzyką (podkład) w formacie mp3 lub audio w nieprzekraczalnym terminie do końca marca 2019 roku. •Dodatkowo warunkiem zakwalifikowania solistów zgłaszanych tak osobiście jak i przez instytucję jest wyrażenie przez rodziców lub prawnych opiekunów zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wypełnienie on-line formularza zapisów   ZASADY UCZESTNICTWA: •Uczestnicy w kategorii „wokal” przygotowują dwa utwory muzyczne, jeden z nich na specjalne życzenie jury. •Uczestnicy w kategorii „taniec” przygotowują jeden układ taneczny. •Występ w obu kategoriach występ nie powinien być dłuższy niż 8 minut. •Wokaliści oraz tancerze mogą występować solo, w duecie jak i w grupach, ale nie większych niż 12 osób. •Dla wokalistów dostępny jest również fortepian.   UWAGI OGÓLNE: •O zakwalifikowaniu się do konkursu uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo do dnia 12 kwietnia 2019. •Koszty przejazdów ponoszą uczestnicy-instytucje delegujące oraz osoby prywatne. •Uczestnicy muszą być pod opieką pełnoletniego opiekuna. •W kategorii „taniec” zabrania się elementów akrobatycznych, które mogłyby spowodować uszczerbek na zdrowiu. •Wymiary sceny 7m x 4m. •Organizator zapewnia nagłośnienie.   OCENA: Występy ocenione będą przez profesjonalne, niezależne jury, według powszechnie stosowanych kryteriów artystycznych, a decyzje jury są nieodwołalne. W kategorii „wokal” ocenie podlega: •dobór repertuaru •warunki głosowe •ciekawa interpretacja •ogólny wyraz artystyczny •W kategorii „taniec” ocenie podlega: •opracowanie choreograficzne •technika wykonania i dobór muzyki •estetyka kostiumów •ogólny wyraz artystyczny •Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi tego samego dnia. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej do 7 dni po przesłuchaniach.     7. NAGRODY: Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział, a dla laureatów przewidziane są nagrody niespodzianki. Wręczenie nagród oraz występy nagrodzonych nastąpią podczas Gali Konkursu w dniu 31 maja o godzinie 18:00 w Klubie Kultury Przegorzały.   8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: •Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji zdjęć i materiałów filmowych zarejestrowanych podczas konkursu. •Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Zapisz się do newslettera

Zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz PDF „Miejsca przyjazne dzieciom i rodzicom”.

Zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz PDF „Miejsca przyjazne dzieciom i rodzicom”.

Rodzicu!

x

Podaj nam swój e-mail, a otrzymasz PDF "Miejsca Przyjazne Dziecom":


BabyGo.pl