Wybierz miasto:

Wersja PL Wersja EN

Cracow International School – wielokulturowość w polskiej szkole

Jednym z najważniejszych wyzwań polskiej szkoły jest organizowanie procesów dydaktyczno-wychowawczych w sposób sprzyjający nauce szacunku i tolerancji względem różnorodnych tradycji, kultur, ras czy religii. W dobie nasilonych procesów migracji jest to szczególnie istotne nie tylko dlatego, by skutecznie przeciwdziałać mowie nienawiści w przestrzeni publicznej, ale także ze względu na konieczność kształtowania dzieci i uczniów na świadomych obywateli współczesnego świata. Jedną ze szkół, w których zadania te są w pełni realizowane, jest Cracow International School.

 

 

Na styku wielu kultur

Cracow International School to przedszkole i szkoła podstawowa (a od września 2019 roku także dwujęzyczne liceum ogólnokształcące) o międzynarodowym charakterze. Szkolną społeczność tworzą uczniowie, nauczyciele i rodzice pochodzący z różnych krajów i kręgów kulturowych; dzieci na co dzień stykają się z różnymi tradycjami i językami. – Oprócz uczniów pochodzenia polskiego, mamy w naszej szkole i przedszkolu dzieci z całego świata, m.in. z Wietnamu, Indii, Kamerunu, Ukrainy czy Pakistanu. Na co dzień obserwujemy ich zgodną współpracę, zabawę i komunikację ponad różnicami. – relacjonuje wychowawca klasy 1.

 

Międzynarodowe środowisko szkolne sprzyja nauce współpracy i rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych. Językami instrukcji i nauczania w szkole są język polski oraz język angielski. W języku polskim prowadzona jest część zajęć programowych w przedszkolu, a w szkole podstawowej edukacja polonistyczna, elementy historii i geografii Polski. Pozostałe przedmioty w Cracow International School nauczane są w języku angielskim – w tym m.in. międzynarodowy program nauczania Cambridge Primary opracowany przez specjalistów z Cambridge Assessment International Education (CAIE - instytucji edukacyjnej działającej w strukturach Uniwersytetu Cambridge). Program Cambridge Primary - w połączeniu z polską podstawą programową - rozwija nie tylko umiejętności uczniów, ale także ich wiedzę z zakresu języka angielskiego, matematyki i nauk przyrodniczych (science). Również w języku angielskim prowadzone są zajęcia dodatkowe oraz świetlicowe.

 

Co z uczniami, którzy trafiają do szkoły bez znajomości języka polskiego i angielskiego? – Uczniowie niezwykle szybko uczą się komunikacji w obu językach, już po kilku dniach pobytu w szkole zaczynają rozumieć polecenia i podstawowe zwroty, a po dwóch-trzech miesiącach są w stanie w pełni rozmawiać z innymi uczniami oraz nauczycielami. Jest to możliwe między innymi dzięki immersji językowej, czyli całkowitemu zanurzeniu w języku. – dodają nauczyciele.

 

Doświadczona kadra pedagogiczna Cracow International School czuwa jednak także nad wspieraniem podtrzymywania tożsamości narodowej uczniów oraz ich więzi z rodzimą kulturą i językiem. Organizowane są wydarzenia związane z różnymi tradycjami – w kalendarzu roku szkolnego na stałe wpisane są takie uroczystości, jak Dzień Polski (Święto Niepodległości), warsztaty bożonarodzeniowe, ale także hinduskie święto Diwali, anglosaskie Halloween czy Dzień Różnorodności Kulturowej (obchodzony również jako Dzień Języków). W międzynarodowym środowisku szkoły i przedszkola dzieci nie tylko poznają różne tradycje, języki i kultury, ale przede wszystkim uczą się wzajemnego szacunku. Rozmawiają, dzielą się doświadczeniem, współdziałają w przedsięwzięciach naukowych, wspólnie rozwiązują problemy.

 

 

Globalne perspektywy i… filozofia

W ramach zajęć edukacyjnych uczniowie szkoły Cracow International School realizują - prowadzone przez native speakera – zajęcia Cambridge Global Perspectives. Korzystając z metod warsztatowych i projektowych, uczniowie pochodzący z różnych krajów współpracują ze sobą w rozwiązywaniu problemów globalnych związanych m.in. z ekologią, ekonomią, trybem życia, religiami i kulturami. Lepszemu zrozumieniu drugiego człowieka – bez względu na różnice etniczne czy językowe – służą także zajęcia edukacyjne z filozofii, w których uczestniczą wszyscy uczniowie szkoły podstawowej.

 

Wielokulturowe podręczniki i międzynarodowa matura

O wielokulturowym charakterze szkoły Cracow International School świadczą także materiały edukacyjne i książki, z których korzystają uczniowie. Na kolejnych stronach podręczników przedmiotowych Cambridge pojawiają się ilustracje przedstawiające dzieci z różnych stron świata, a teksty literackie czy zadania tekstowe uwzględniają opowieści, legendy i bajki wielu kultur. W liceum ogólnokształcącym uczniowie będą mieć możliwość zdania międzynarodowej matury, której wyniki pozwalają na podejmowanie studiów na uczelniach i w szkołach wyższych na całym świecie.

 

Cracow International School – będąc szkołą, w której w pełni realizowana jest polska podstawa programowa – jest równocześnie członkiem międzynarodowej społeczności tworzonej przez szkoły na całym świecie posiadające akredytację Cambridge. CIS jest zatem jedną z niewielu szkół w Polsce, która - poza realizacją wszystkich najważniejszych zadań dydaktycznych – skutecznie realizuje misję edukacji międzykulturowej i kształtowania w uczniach postawy otwartości oraz szacunku względem innych.

 

https://www.cischool.edu.pl/

 

 

 

Zapisz się do newslettera

Zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz PDF „Miejsca przyjazne dzieciom i rodzicom”.

Zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz PDF „Miejsca przyjazne dzieciom i rodzicom”.

Rodzicu!

x

Dodaj miejsce przyjazne Dzieciom do BabyGo


BabyGo.pl

Dziękujemy!
Podaj nam swój e-mail, a otrzymasz PDF "Miejsca Przyjazne Dziecom":

Rodzicu!

x

Podaj nam swój e-mail, a otrzymasz PDF "Miejsca Przyjazne Dziecom":


BabyGo.pl