Wybierz miasto:

Wersja PL Wersja EN

MUZEALNE AKTUALNOŚCI 13-18 LISTOPADA 2018

      „SZTUKI WODNE” DAWNEGO KRAKOWA 
0?ui=2&ik=a931ef2123&attid=0.1.3&permmsgid=msg-f:1617030421591887324&th=1670d899ddfc0ddc&view=fimg&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ_fjBajnMg6rBjUmfb15WgaaIk_QOEwXpCeo3HRRdP2QuxAeAd3_hRTs_TAjO89mS-IgLL51ZWu-wHI1_G-igY6Khr2ZRd28XVWDU2aMwvDDTi6grZvZFW8Mww&disp=emb 
14 listopada (środa), godz. 17:00, 
Pałac Krzysztofory, sala audytoryjna Kupferhaus 
Zapraszamy na wykład Roberta Wierzbickiego w ramach Muzeomanii z cyklu Muzealna Akademia 67+/- 
Już od czasów starożytnych dostatek wody był jednym z podstawowych warunków powstania i rozwoju większych skupisk ludności oraz wszelkiej działalności gospodarczej. Postęp techniczny doprowadził do powstania szeregu urządzeń, których zasady działania wykorzystywane są do czasów współczesnych. 
W XIV wieku Kraków był jednym z największych miast polskich i ważnym ośrodkiem handlowym i rzemieślniczym. Przyczyniło się to do rosnącego zapotrzebowania na wodę, co zrodziło potrzebę wprowadzenia bardziej wydajnego systemu zaopatrzenia w postaci wodociągu miejskiego. Źródłem wody, a także siłą napędową dla urządzeń powstałego na początku XV wieku systemu wodociągowego Krakowa była jedna z odnóg Rudawy zwana Młynówką Królewską. Początkowo zasięgiem wodociągu objęty był tylko kwartał Sławkowski oraz północna i zachodnia pierzeja Rynku, lecz z czasem objął on niemal cały obszar miasta. Był najstarszym tego typu wytworem na terenie ówczesnej Rzeczypospolitej, a jego powstanie miało istotny wpływ na rozwój rzemiosła, produkcji przemysłowej, usług publicznych, a także na poprawę stanu sanitarnego miasta 
Udział bezpłatny 

SALON KSIĄŻKI KRAKOWSKIEJ 
0?ui=2&ik=a931ef2123&attid=0.1.4&permmsgid=msg-f:1617030421591887324&th=1670d899ddfc0ddc&view=fimg&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ9OLa2UGmCpcFeVU_9iOWKmTvcw2acazd_igkNLMKngOFDfsMYq8qeumnOObsutRq0JxRPQ2p5xEu6dqB-uCLEopvM0d2oAs9Ivi0al25B9kX6uSmGyFerBQco&disp=emb 
15 listopada (czwartek), godz. 18:15 
Muzeum Podgórza 

Zapraszamy na spotkanie z cyklu Salon Książki Krakowskiej, podczas którego zaproponujemy Państwu dwie publikacje wydane z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości. 
Krakowski Hejnał Wolności to wydawnictwo towarzyszące trzem wystawom prezentowanym w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa: Kopiec Wolności, Wieża Wolności oraz Wolność przyszła z Podgórza. W swoich artykułach, kuratorzy opisują najważniejsze wydarzenia oraz eksponaty, które można zobaczyć na wystawach. Wieża Wolności 1918 r. W 100. rocznicę wyzwolenia Krakowa Janusza Tadeusza Nowaka została w całości poświęcona wydarzeniom krakowskim mającym miejsce w 1918 roku 
i stanowi swoisty hołd oddany bohaterom biorącym udział w wyzwalaniu miasta spod władzy zaborczej. Autor prezentuje czytelnikowi obszerny i wyczerpujący materiał źródłowy oraz ilustracyjny odnoszący się do wspomnianego tematu. 
W spotkaniu, które poprowadzi Marcin Baran, udział wezmą autorzy i kuratorzy wystaw: Olga Jasionek, Justyna Kutrzeba, Janusz Tadeusz Nowak. 
Udział bezpłatny 

CZY WOJNA W NAS ZOSTAŁA? 
0?ui=2&ik=a931ef2123&attid=0.1.5&permmsgid=msg-f:1617030421591887324&th=1670d899ddfc0ddc&view=fimg&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ-JH5zYxgySq4W6xBmHma2BSYmOd2-sCWlKhcYbydAzOS4WxtoVb0cvCOEO9tAoeTJVkUUZMdbPbfdXy4YULvABIgWgT8tx3gxhJ8zCifuDb3Swry7vaExqXBA&disp=emb 
16 listopada (piątek), godz. 18.00 
Fabryka Schindlera 

Zapraszamy na spotkanie z bohaterami wystawy Pomyśl o pseudonimie dla siebie… i ich bliskimi. Spotkanie będzie miało na celu podzielenie się refleksjami, jak okupacja wpłynęła na bohaterów wystawy i ich najbliższych. Czy wydarzenia z lat II wojny światowej miały wpływ na ich późniejsze postawy i decyzje? Jak dziś, znając rodzinną historię, kolejne pokolenie patrzy na ten fragment losów swoich krewnych i kraju. 
Wydarzenie towarzyszące wystawie Pomyśl o pseudonimie dla siebie… prezentowanej w Fabryce Schindlera do 7 lipca 2019. 
Udział bezpłatny 

O PARAFII W PODGÓRZU. 200 LAT ISTNIENIA 
0?ui=2&ik=a931ef2123&attid=0.1.6&permmsgid=msg-f:1617030421591887324&th=1670d899ddfc0ddc&view=fimg&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ-56eKWocS3orxVwsLBXCMSXv27fNtrzP_pRK92ri2BqyP2-NsbSZIBNNoQBtfxkKCHF6VvliRDcwP6BVxqSLMg1D4iMD2B48tDG00Vifu6a3jTLoCRfBecgEk&disp=emb 
17 listopada (sobota), godz.10:00 
Muzeum Podgórza 

Seminarium popularno-naukowe poświęcone 200-leciu istnienia podgórskiej parafii 1818-2018. Seminarium jest efektem odkrycia, jakiego dokonano w 2017 roku na poddaszu kościoła św. Józefa. Odnalezione dokumenty potwierdziły ,metrykę parafii, odsłoniły przed badaczami z Archiwum narodowego wiele nowych zagadnień związanych z historią parafii. kilka z nich zostanie poruszonych podczas sesji. 
Szczegółowy program seminarium znajdziesz tu: www.mhk.pl/aktualnosci/1853 
Udział bezpłatny 

SPACER PO OSIEDLU TEATRALNYM 
0?ui=2&ik=a931ef2123&attid=0.1.7&permmsgid=msg-f:1617030421591887324&th=1670d899ddfc0ddc&view=fimg&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ_2yEHg74xW8Kr-JPctRS-LFhN35JvunSs24fe9NPBXs5nLkeHZJ9nJqjGs-uhjOMIQtCct0K4MhUfIrLQAsFsHK-9bjSPBfor9FdHi8yQ92F6nZGI6iKVjz-Y&disp=emb 
17 listopada (sobota), godz. 11.00 
START: Dzieje Nowej Huty 

Zapraszamy na wspólny spacer po osiedlu Teatralnym, którego przewodnikiem będzie Piotr Kapusta (MHK). Wydarzenie towarzyszące wystawie Osiedleni. Teatralne, która prezentowana jest w oddziale Dzieje Nowej Hutydo 24 lutego 2019. 
Udział bezpłatny 

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI MUZEÓW KRAKOWSKICH 
0?ui=2&ik=a931ef2123&attid=0.1.8&permmsgid=msg-f:1617030421591887324&th=1670d899ddfc0ddc&view=fimg&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ_wFMDWNyGUpAJakmzRxxL7uaZ8s_GasnP4_fKqJPjoCg7IpWF2n85tSoPZJE_DRQOE4Zr4lNiR0yPMelseli9x36GF4yUtkh6ghBy5GWzVSahR_H412B7pjfA&disp=emb 
18 listopada (niedziela) 
oddziały MHK 

Zapraszamy do wszystkich oddziałów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa na Dzień Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich.  
Przez cały dzień można samodzielnie zwiedzać wystawy stałe i czasowe w oddziałach Muzeum. Uwaga! Wyjątek stanowi oddział Thesaurus Cracoviensis, gdzie wstęp możliwy jest jedynie z przewodnikiem. 
Odbędą się również spotkania literacko – artystyczne, warsztaty dla dzieci, wykłady, spacery. 
Szczegółowy program oraz niezbędne informacje znajdziesz tu: www.mhk.pl/aktualnosci/dzien-otwartych-drzwi-muzeow-krakowskich-5 
Wstęp na wszystkie wydarzenia i wystawy bezpłatny! 

TAJEMNICE MUZEALNEGO SKARBCA 
0?ui=2&ik=a931ef2123&attid=0.1.9&permmsgid=msg-f:1617030421591887324&th=1670d899ddfc0ddc&view=fimg&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ9_OrKqjxgfF-E9J_L4JKcyFAOrQis4fMsc78JdmILQtqKToK7_tavrGizHuM4KNV-ML6ANoEbE1QwWhasnXLCK1Q9f5BVlwR0j0avBwegKiOLoak8Eo8AD41A&disp=emb 
18 listopada (niedziela), godz. 12.00 
Thesaurus Cracoviensis 

Zapraszamy osoby z dysfunkcja słuchu na spotkanie w ramach Muzeomania z cyklu Kraków naprawdę dla wszystkich. Spotkanie z udziałem tłumacza języka migowego. Prowadzenie: Katarzyna Ból, Elżbieta Lang (MHK). 
Jakie tajemnice skrywają muzealne magazyny? Jakie historie mogą nam opowiedzieć przechowywane tam przedmioty? Zapraszamy na podróż do serca muzeum – magazynu, w którym poznacie dzieje niezwykłych przedmiotów i tajniki pracy muzealnika, kuratora i konserwatora. 
Udział bezpłatny 

MUZEUM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

INSTALACJE, CZYLI ARTYSTYCZNY (DE)MONTAŻ 
0?ui=2&ik=a931ef2123&attid=0.1.10&permmsgid=msg-f:1617030421591887324&th=1670d899ddfc0ddc&view=fimg&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ8aTyxwItVg7ZO7nPVDpgci2M4gnnBnNPEz66diD4X199PPKKjq-UBSeIawExmni-KrwEW7AW5oowclLypu3X97fD6-Q8XjwKGAXDi6vcZBY9NqLgJIG4_TS8k&disp=emb 
18 listopada (niedziela), godz. 11.00 
Pałac Krzysztofory 
  
Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 9 lat na warsztaty artystyczne z Mateuszem Kulą. Spotkanie w ramach Muzeomanii z cyklu Akademia Małego Odkrywcy. 
Czy można potraktować przedmioty jako gotowe elementy do stworzenia dzieła sztuki? Odwiedzając galerie i muzea, możecie czasem natrafić na obiekty sztuki, które nazywamy instalacjami. Niektóre z nich są ogromne, wypełniają całą otaczającą nas przestrzeń, a inne… mogą służyć do doskonałej zabawy! W trakcie naszych warsztatów spróbujemy stworzyć własną instalację – wcielimy się w artystów i zobaczymy, jaka moc drzemie w wyobraźni! 
Obowiązuje rezerwacja miejsc: info@mhk.pl 
Wstęp: 5 zł od osoby

MUZEALNE OPOWIEŚCI 
Czy widziałeś już na TVP KRAKÓW nasze wspólne dzieło Muzealne opowieści? 
Dla mniej wtajemniczonych...Działo się w Krakowie sezon 2, w nowej - bardziej dynamicznej odsłonie. 
Mrożące krew w żyłach historie, krakowskie tradycje i zwyczaje, miejsca, których w Krakowie już nie ma... historie zaklęte w eksponatach... 
Odcinki można zobaczyć na muzealnym kanale Youtube. 
Codziennie od 2 czerwca aż do końca roku pojawia się jedna opowieść. 

 O II Pułku Ułanów Legionów Polskich opowiada Daniel Borowski, pracownik Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

https://www.youtube.com/watch?v=t7kFlkX7JG4


Zapraszamy wszystkich do oglądania!


TRWAJĄCE WYSTAWY CZASOWE 
Czy zwiedziłeś już nasze wystawy czasowe? Sprawdź na naszej stronie www.mhk.pl/wystawy/czasowekiedy i w którym oddziale można je zwiedzać, by zdążyć przed ich końcem. 

0?ui=2&ik=a931ef2123&attid=0.1.11&permmsgid=msg-f:1617030421591887324&th=1670d899ddfc0ddc&view=fimg&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ_vfWWAfrwXObQfMYtmW1RXD7rUjTBLvMci23_dud5axjvwVqwimXfc8xViZa0FQDVKYaxGOW4toeQaBGNB5MRgow3wcthtd3mEa1UBma5rCfzD9gmOV-dVR5s&disp=emb 
WOLNOŚĆ PRZYSZŁA Z PODGÓRZA 
2 listopada 2018 – 24 marca 2019 
Muzeum Podgórza 
https://www.youtube.com/watch?v=gaPZl3EJbQE 

0?ui=2&ik=a931ef2123&attid=0.1.12&permmsgid=msg-f:1617030421591887324&th=1670d899ddfc0ddc&view=fimg&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ8SRuameFCTKoOt-2O-tZgTH7BIv-Le4bnwMrqjJlopqve4sMSnYH2XimGoK8P1zVe6gnBBczwlmAbxvXHp7JNcvEieO3rBnl9LdX-VJQ_aFMCZsJSQF9rmYF8&disp=emb 
WIEŻA PAMIĘCI 
27 października – 31 grudnia 2018 
Wieża Ratuszowa 

0?ui=2&ik=a931ef2123&attid=0.1.13&permmsgid=msg-f:1617030421591887324&th=1670d899ddfc0ddc&view=fimg&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ-dln0OHZEIC6rSwhAq1lbx0KTlD4GHxLe3u-w-Q_motIs7VGPwSVdqYcH61BpV7MID8VZ1Rxhv3VjQGqoWGL7ohaLFMt0B5yQXhGTfhL5JmwPM6Ma0XN86M5A&disp=emb 
OSIEDLENI. TEATRALNE 
11 października 2018 – 24 lutego 2019 
Dzieje Nowej Huty 
https://www.youtube.com/watch?v=7Gc_aLyV65c 

0?ui=2&ik=a931ef2123&attid=0.1.14&permmsgid=msg-f:1617030421591887324&th=1670d899ddfc0ddc&view=fimg&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ_lV36VNCK-F6Ac-J_-E5lrmyYevtuC-cYf7FA40YF8nFM35SWHiqBu-7zd_QNSYD4tM7bi2xX9S9qpcma0vlmIKbiJEnNJmvCBunlnKDalaU5bBytp1OuXF-I&disp=emb 
POMYŚL O PSEUDONIMIE DLA SIEBIE 
13 września 2018 – 7 lipca 2019 
Fabryka Schindlera 
https://www.youtube.com/watch?v=kCDO29XJo0M 

0?ui=2&ik=a931ef2123&attid=0.1.15&permmsgid=msg-f:1617030421591887324&th=1670d899ddfc0ddc&view=fimg&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ99bDjlY4k881aj1OAd-VKG1j_A2xnrTTh80ozj6bc1XWMlCgg-JC70xg6YFhnhAYoeJ3nFopBEyWe666ssJFv-hUU6arMO2uYCXxNLFRl-UC7cKN7lAJPGivA&disp=emb 
KRAKOWSKI HEJNAŁ WOLNOŚCI: KOPIEC PAMIĘCI 
7 sierpnia 2018 – 27 stycznia 2019 
Dom Zwierzyniecki 
https://www.youtube.com/watch?v=iwEmbcnaC7k 

0?ui=2&ik=a931ef2123&attid=0.1.16&permmsgid=msg-f:1617030421591887324&th=1670d899ddfc0ddc&view=fimg&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ8FEob3oc9vKZvkkr9sbS1YPK2OT8v6SP8u49ES6b1rcOeJLBqCgmAsDrH-a8t33hkY_DwnGG9xXQ9Cuxe0h7zXg1UmjK7fkn97A8f5p91JsoDcaIwsz8Np_UU&disp=emb  
PAN WIECZNIE MŁODY. LUCJAN RYDEL W 100-LECIE ŚMIERCI 
5 lipca – 9 grudnia 2018 
Dom pod Krzyżem, ul. Szpitalna 21 
https://www.youtube.com/watch?v=thSXxkE6wgg 


0?ui=2&ik=a931ef2123&attid=0.1.17&permmsgid=msg-f:1617030421591887324&th=1670d899ddfc0ddc&view=fimg&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ8YRVyFjycmyD9EBZZQlS9B3B0UAo07vhIJyf3vMbGPlbAxmPEBEN41F0_bwWevKXfUzhShicZfP7kM13ImFeQxNd3NVu6eotGEqzwkE2Q9u-ZlhseENjURl_8&disp=emb  
OSTOJA TRADYCJI 
22 grudnia 2016 – 30 listopada 2018 
Stara Synagoga 
https://www.youtube.com/watch?v=fVh9IOKU2MA 

0?ui=2&ik=a931ef2123&attid=0.1.18&permmsgid=msg-f:1617030421591887324&th=1670d899ddfc0ddc&view=fimg&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ_meKuu8VACvMJFJHgHbI8Jf0ikZJnA1QKhtPNC28DzsnwLH5G0cF2ZC-sE3G3uOqondUdcMdo4t-LKxCRGuUMUhCLydAUTb9el8QJrtF0MZVOBlRnIKQYiqzc&disp=emb  
KL PLASZOW wystawa plenerowa 
Teren poobozowy, pomiędzy ul. Kamieńskiego a ul. Wielicką 
https://www.youtube.com/watch?v=5hpkKfk_zcQ 


               

Zapisz się do newslettera

Zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz PDF „Miejsca przyjazne dzieciom i rodzicom”.

Zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz PDF „Miejsca przyjazne dzieciom i rodzicom”.

Rodzicu!

x

Dodaj miejsce przyjazne Dzieciom do BabyGo


BabyGo.pl

Dziękujemy!
Podaj nam swój e-mail, a otrzymasz PDF "Miejsca Przyjazne Dziecom":

Rodzicu!

x

Podaj nam swój e-mail, a otrzymasz PDF "Miejsca Przyjazne Dziecom":


BabyGo.pl