Wybierz miasto:

Wersja PL Wersja EN

Regulamin "Rodzinne Aktywności"

REGULAMIN AKCJI RODZINNE AKTYWNOŚCI EDYCJA 1

 

 

 1. Regulamin niniejszy określa zasady uczestnictwa w AKCJI RODZINNE AKTYWNOŚCI EDYCJA (zwaną dalej Akcją) organizowanym przez portal Rodzinny BabyGo (zwany dalej Organizatorem).
 2. Akcja rozpoczyna się od 8 listopada 2019r.  i trwa do 29 lutego 2020r. (włącznie).
 3. Akcja prowadzona jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W Akcji mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
 5. Warunkiem przystąpienia do Akcji jest odebranie karty Rodzinne Aktywności(podane miejsca na stronie: babygo.pl/rodzinne-aktywnosci) i uzbieranie 8 pieczątek, co będzie jednoznaczne z pobytem w tych miejscach.
 6. Jedna osoba może mieć 1 kartę Rodzinnych Aktywności nie więcej i na jej podstawie rozliczać się z odbioru nagrody.
 7. Jedna rodzina może korzystać maksymalnie z 2 kart Rodzinnych Aktywności więcej i na ich podstawie rozliczać się z odbioru nagrody.
 8. Każdy rodzic, który wypełni formularz otrzyma nagrodę.
 9. Każdy rodzic może odebrać od 1 do 3 przez siebie wybranych nagród.
 10. Każdy rodzic może odebrać od 1 do 3 karnetów przez siebie wybranych.
 11. Wybór nagród będzie przesłany na podany w formularzu email.
 12. Nagrodę będzie można wykorzystać po 24 h od otrzymania potwierdzenia na email do maksymalnie pół roku.
 13. Biorąc udział w Akcji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie unormowania zawarte w niniejszym Regulaminie.
 14. Dane osobowe uczestników Akcji w zakresie: imię i nazwisko, email przesłane w formularzu będą przetwarzane przez organizatora Akcji w celu realizacji umowy przystąpienia do Akcji i jego prawidłowego przeprowadzenia. Dane osobowe podane przez laureatów Akcji nie będą przechowywane ani przetwarzane przez Organizatora, nie będą też udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia w przypadku wygranej odebrania nagrody.
 15. W przypadku zmiany Regulaminu zostanie on podany do publicznej wiadomości, poprzez opublikowanie na stronie BabyGo.pl.
 16. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

Zapisz się do newslettera

Zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz PDF „Miejsca przyjazne dzieciom i rodzicom”.

Zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz PDF „Miejsca przyjazne dzieciom i rodzicom”.

Rodzicu!

x

Dodaj miejsce przyjazne Dzieciom do BabyGo


BabyGo.pl

Dziękujemy!
Podaj nam swój e-mail, a otrzymasz PDF "Miejsca Przyjazne Dziecom":

Rodzicu!

x

Podaj nam swój e-mail, a otrzymasz PDF "Miejsca Przyjazne Dziecom":


BabyGo.pl