Wybierz miasto:

Wersja PL Wersja EN

KONKURS MIKOŁAJKOWY

4-7 grudzień 2018r. 4-7 grudzień 2018r.
Patron Medialny
BabyGo.pl

 

Portal Rodzinny BabyGo zaprasza do udziału w konkursie mikołajkowym, gdzie do wygrania jest 10 zaproszeń na 2 darmowe zajęcia do Socatots-zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci!

 

Zadanie konkursowe: Napisz w komentarzu pod postem, rym do nazwy Socatots!


Laureatów najciekawszych wypowiedzi nagrodzimy wejściówkami!!

 

 

Zapraszamy do zabawy!

 

1. Napisz odpowiedź na zadanie konkursowe w komentarzu pod konkursem organizowanym na FB stronie: https://www.facebook.com/babygo.portal/

2. Na odpowiedzi czekamy w terminie: 04.12.2018-07.12.2018
3. Biorąc udział w konkursie, akceptujesz regulamin.
4. Nagrody trafią do autorów najciekawszych odpowiedzi.

Aby wziąć udział w konkursie trzeba mieć skończone 18 lat. Jeśli jesteście młodsi, poproście rodziców lub starsze rodzeństwo o pomoc.

 

 

Regulamin konkursu portalu BabyGO: „Konkurs mikołajowy”.

 

 

1. Regulamin niniejszy określa zasady uczestnictwa w konkursie internetowym „Konkurs mikołajowy" (zwanym dalej Konkursem) organizowanym przez portal Rodzinny BabyGo (zwany dalej Organizatorem).
2. Konkurs rozpoczyna się 4 grudnia 2018 i trwa do 7 grudnia 2018 (włącznie).
3. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie. W imieniu dziecka odpowiedź może przesłać jego rodzic lub pełnoprawny opiekun.
5. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wykonanie zadania konkursowego polegającego na napisaniu krótkiej wypowiedzi (maks. 1-2 zdania) na temat: Napisz, rym do nazwy Socatots!
Odpowiedzi należy umieścić w komentarzu pod konkursem organizowanym na FB stronie: https://www.facebook.com/babygo.portal/
6. Komisja konkursowa, w której skład wchodzą redaktorzy portalu Rodzinny BabyGo, wyłoni i nagrodzi 10 Autorów najciekawszych odpowiedzi.
7. Zwycięzca zostanie poinformowany o nagrodzie na stronie Facebookowej Portalu Rodzinnego BabyGo niezwłocznie po zakończeniu Konkursu.
8. Nagroda będzie do odebrania pod numerem telefonu: 663 490 199.

9. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej, świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.
10. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie unormowania zawarte w niniejszym Regulaminie.
11. Dane osobowe uczestników Konkursu w zakresie: imię i nazwisko zamieszczone na portalu społecznościowym Facebook będą przetwarzane przez organizatora Konkursu w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Dane osobowe podane przez laureatów konkursu nie będą przechowywane ani przetwarzane przez Organizatora, nie będą też udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia w przypadku wygranej dostarczenie do zwycięzcy nagrody.
16. W przypadku zmiany Regulaminu zostanie on podany do publicznej wiadomości, poprzez opublikowanie na portalu społecznościowym Facebook.
17. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

 

Socatots:

 

https://socatots.pl/miejsca/krakow/

 

 

 

Zapisz się do newslettera

Zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz PDF „Miejsca przyjazne dzieciom i rodzicom”.

Zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz PDF „Miejsca przyjazne dzieciom i rodzicom”.